يکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
طرح مشترك

بیمه عمروسرمایه گذاری جام مهر (طرح مشترک)

يكي از طرح‌هاي تعريف شده از بيمه‌نامه هاي عمروسرمايه‌گذاري، بيمه­ نامه عمروسرمايه ­گذاي مشترک (طرح جام مهر) مي­باشد. در اين طرح در قالب يك بيمه­ نامه دو نفر تحت پوشش بيمه ­اي قرار مي­گيرند. از مهمترين مزايا و ويژگي‌هاي مربوط به اين طرح، پوشش بيمه اي براي دو نفر در قالب يك بيمه نامه بوده كه اين امر منجر به كاهش هزينه‌­هاي اداري و ساير هزينه‌هاي بيمه‌گري در مقايسه با خريد جداگانه بيمه ­نامه‌ها خواهد گرديد. همچنين چنانچه در هر سال بيمه‌اي بيمه شده اول قرارداد قبل از بيمه شده دوم فوت نمايد، بيمه شده دوم بدون پرداخت حق بيمه تا انتهای مدت بیمه ­نامه تحت پوشش بيمه فوت به هر علت خواهد بود.